Få tid att fokusera på arbetet, inte teknik

Varje timme som arbete ej kan utföras på grund av tekniska problem eller driftstörningar är kostsamma. Visualised erbjuder supporttjänster som passar er verksamhets krav på tjänster. Låt oss ta hand om tekniken.

Service Desk

Vi erbjuder effektiva supporttjänster. Visualiseds Service Desk har stor erfarenhet av support och erbjuder en kontaktpunkt, Single Point of Contact.

Onsite support

Vår Onsite Support löser problem som uppstår på plats. Vi hanterar incidentdrivna, schemalagda eller proaktiva aktiviteter.

Proaktiv optimering

Visualiseds tjänster innehåller proaktiv optimering, underhåll och uppgraderingar. Vi upprätthåller regelbunden uppföljning och en nära dialog med dig som kund för er optimala upplevelse.

Service Desk


Öppet 08-17
+46 (0) 10 330 03 31
servicedesk@visualised.se

Serviceanmälan