zoom room

Zoom

Visualised är Svensk samt Nordisk partner och integratör av Zoom Meetings och ZoomRooms. Vi gör video- och webbkonferenser friktionsfria med en säker och enkel plattform för video- och ljudkonferenser, meddelanden och webinars över mobil-, dator- och konferensrum.

Läs mer här!

Rooms

Visualised har paket och skapar skräddarsydda lösningar för mötesrum, styrelserum, föreläsningssalar, auditorier, klassrum, konferens, kontrollrum, operationssalar och mycket mer.

Läs mer här!

Workspace

Vi tillhandahåller säkra och flexibla lösningar för inom Digital Signage, rumsbokning och besökshantering som gör det lättare att arbeta närmare varandra och med varandra. Workspace är tjänster anpassade för din personal

Tjänster

Visualised erbjuder ett brett utbud av professionella tjänster kopplade till dina lösningar. Vår erfarenhet och kunnande kring arbetsplatsens tjänster ger dig som kund och dina användare en trygg arbetsplats.