Passionerade medarbetare är en viktig nyckel till framgång för både oss och för våra kunder. Den passion vi känner för vårt arbete och för teknik skapar energi som vi vill föra ut i våra kundprojekt.

Viktiga hörnstenar i vår verksamhet är engagemanget i möten, samarbete och dialogen med kund. Vår ambition är att genuint lyssna på våra kunder och på varandra, eftersom all framgång bygger på samarbete.

Vårt uppdrag är att leverera hållbara tjänster som stödjer våra kunders framtida behov. Därför är kvalité ledordet i våra tjänster till dig som kund

Informationsteknik

Vi skräddarsyr skalbara tjänster inom Digital Signage, Streaming, Hospital Signage, Arena Signage och Hotell TV.

Rumsbokning

Spara 12 minuter om dagen med Visualised.
Vi ger er enkelheten att boka mötesrum, arbetsplatser. Genom positionering kan system vägleda till rätt rum eller kollega. Genom enkel statistik kan våra system ge er den verkliga nyttjandegraden för era mötesrum och arbetsplatser.

Mötesrum

Bra teknik skall vara osynlig för användaren och enkel att administrera utan att tumma på funktion. Vi skräddarsyr era mötesrum och mötesplatser med övervakning,service och support som trygghet.

Installation & Projektledning

Vi utför alla anpassade installationer och projektledning till ert projekt. Visualiseds personal skapar harmoni mellan teknik och projekt i ett helhetskoncept, allt för att du som kund skall kunna nå era projektmål med framgång.

Kundunika konfigurationer

Vi ser till era behov och anpassar lösningar med ert bolags unika konfigurationer.

Service & Support

På Visualised jobbar vi kontinuerligt för att våra kunder ska få så enkel väg som möjligt fram till hjälp och support. I alla tjänster ingår service & support baserat på era SLA krav.