RISE väljer skrivbordsbokning av Visualised

Visualised har skrivit avtal om tjänst för skrivbordsbokning med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling.

RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering. I januari 2019 hade företaget 2 700 medarbetare i fem divisioner:

  • Bioekonomi
  • Biovetenskap och material
  • ICT
  • Samhällsbyggnad (från 1 september 2018 inklusive tidigare divisionen Certifiering[3]
  • Säkerhet och transport.

”Vi är så stolta över att välkomna Rise som en av våra viktigaste kunder”, säger Thomas Pyyny, VD för Visualised AB.

Implementeringen av bokningssystemet startar genast. Den innehåller mjukvara och hårdvara för att skapa en enklare arbetsmiljö i det aktivitetsbaserade kontoret. Smartphone-appen där anställda kan uppleva arbetsplatsen virtuellt på väg till kontoret och boka arbetsplatsen eller det första morgonmötet.

RISE är verksamt på drygt 25 orter runt om i Sverige och finns även i Danmark, Norge, Storbritannien och Belgien. Det hade 2017 en omsättning på 2,7 miljarder kronor.