Svenska Institutet väljer Zoom Rooms från Visualised

Svenska Institutet (SI) är en svensk myndighet. Svenska Institutet bedriver sitt uppdrag främst inom utrikespolitiken inom ramen för offentlig diplomati – att förstå, informera, påverka och bygga upp relationer med människor i andra länder. Genom strategisk kommunikation och relationsskapande verksamhet ska kännedomen om Sverige öka och en positiv miljö skapas för förverkligande av svenska ekonomiska, politiska och kulturella målsättningar.

Under december 2019 flyttar myndigheten till nya lokaler i Stockholm. Som partner och leverantör av videoplattform, videomötesrum, utbildningssalar, digital signage samt rumsbokning väljer myndigheten Visualised i samarbete med Evry Sverige AB.

”Svenska Institutets resa är en spännande resa som innefattar nytt arbetssätt samt en ny arbetsklutur som skall främjas av färre resor och flexibla arbetsplatser och samarbetsytor. SI:s flexibla arbetssätt kommer främst hanteras av våra tjänster som baseras på Zoom. Vi på Visualused är stolta över att välkomna Svenska Institutet som kund.”, säger Viktor Gawor, CTO på Visualised.

Implementeringen av system och användarlicenser startar under November och skall vara klart för drift under December 2019.

Svenska Institutet är verksamma i Sverige och Frankrike.