Ett vikt V tillsammans med namnet i olika blå nyanser – det är Visualiseds nya logotyp.

Visualiseds nya logotyp är skapad för att passa en modern organisation i ständig utveckling för att möta arbetslivets behov. Den tydliggör uppdraget att tillsammans med kunden skapa tjänster för att visualisera en bättre arbetsmiljö.

– Visualiseds styrelse har arbetat fram en vision, verksamhetsidé och nya mål inför framtiden. Vi har gjort slagit fast vad Visualised är i dag och vart vi vill nå i framtiden. Det visualiserar vi nu genom vår nya logotyp, säger Visualieds VD Thomas Pyyny.

Tanken bakom den nya logotypen är att den ska överensstämma med visionen ”Fokus på arbete, inte teknik”. Visualiseds uppdrag är att utveckla tjänster och metoder för att inspirera och stödja arbetsplatsernas tekniska utrustning. När mötesteknikens användarvänlighet och förståelse förbättras gynnar det produktiviteten.